Duurzaamheidambitie Lustrum

Het thema duurzaamheid speelt steeds meer een rol in de studentenwereld. 200 jaar Minerva gaat ook mee met haar tijd en ambieert zo groen mogelijk haar verjaardag te vieren.

Het milieu-impact van een Lustrum is aanzienlijk omdat er in korte tijd veel georganiseerd wordt voor een grote groep mensen. Voor de organisatie van het Lustrum is advies gevraagd van Stichting UMEF (United Music Events Foundation). UMEF zet zich inzet om evenementen groener en milieuvriendelijker te organiseren. Na een uitvoerige quickscan mogen wij met trots het UMEF-keurmerk dragen voor het 40ste Lustrum Sociëteit ‘Minerva'.

Groene maatregelen

Vervoer
Er is gecommuniceerd aan onze bezoekers dat zij het beste met ov en fiets naar het Lustrumterrein komen. Er zijn gratis fietsenrekken. Ook rijden er pendelbussen tussen het station en het Lustrumterrein om ov gebruik te stimuleren. Overigens kunnen bezoekers op verscheidende avonden gebruik maken van een fietstaxi, of te wel een "groene taxi"!

Stroom
Aggregaten zijn een groot nadeel voor evenementen. Gelukkig draait het 40ste Lustrum op krachtstroom via het net. Dit scheelt 50% aan aggregaten die anders ingezet zouden worden. De noodaggregaten zijn milieuvriendelijke aggregaten; ze zijn nieuw, energie zuinig en werken op schone diesel.

Afval
We maken gebruik van klikobakken op het terrein met perssystemen. Hier wordt het plastic apart in verzameld. Ook wordt er in de restaurants het afval gescheiden. Bezoekers worden er op geattendeerd op goede wijze met hun afval om te gaan, dit wordt gestimuleerd vanuit de organisatie.

Cashless systeem
Dit is het eerste Lustrum dat met een cashless systeem te werk zal gaan. Dit is een duurzame oplossing omdat transacties wireless, bezoekers hebben één pas i.p.v. plastic munten.

Eten
Ook wat betreft de ruime keuze aan eten op het Lustrumterrein is gelet op duurzaamheid. Zo werkt onze leverancier met Fix Fisch. Een regionale vishandel die duurzame vis levert. Er is keuze tussen vegetarisch gerechten in het Lustrumrestaurant en biologische pizza's in de boomhut.

Regionale leveranciers
Voor het Lustrum is er bewust voor gekozen om leveranciers uit de directe omgeving in te schakelen. Dit heeft een economisch belang voor de lokale omgeving. Voorbeelden van leveranciers zijn Noordmanhout (tegen over het Lustrumterrein, levert al het hout), RECO (Koudekerk aan de Rijn, ingeschakeld voor de productie,waaronder ECO dixies).

Sanitair
Op het Lustrumterrein is het meeste sanitair aangesloten op een vaste waterleiding. Overige WC's bestaan uit ECO dixies en plaskruizen.

Omgeving & Veiligheid
Wij ondernemen als organisatie vele stappen om omwonenden van het Lustrumterrein te informeren over eventueel overlast. Via een informatiebrief na de onthulling van het terrein, een informatie avond, een Nieuwjaarsborrel, een open dag en een tijdens de buurtbarbecue. Wij voldoen aan verscheidende geluids- en veiligheidseisen die besproken zijn met de Gemeente Leiden.

Ook is er in november een Flora en Fauna scan uitgevoerd rondom het Lustrumterrein ten behoeve van de natuur omgeving. Naar aanleiding van deze scan zijn er maatregelen getroffen om de fauna zo min mogelijk te verstoren met het Lustrumevenement.

Communicatie bezoekers en personeelWij willen graag dat studenten en vooral onze eigen leden bewuster worden over duurzaamheid. Een speciaal daarvoor aangestelde Groene Genen Commissie houdt zich bezig met maatregelen om de vereniging duurzamer te maken. Zo zijn er nu plannen in werking gesteld om zonnepanelen te plaatsen op de sociëteit.

Op de website en op de Lustrum app wordt er ook aandacht geschonken aan duurzaamheid. Ook in de leden nieuwsbrief en huisregels wordt informatie aangeboden over duurzaamheid. Bij de informatiestand komen flyers over UMEF en tips voor duurzaamheid in een studentenhuis.